Autodoprava

Vnitrostátní doprava

 -zajišťujeme přepravu sypkých hmot, asfaltových směsí, a dalšího volně loženého zboží. 
Do našeho vozového parku patří soupravy vozidel s Hardoxovými vanami, čtyřnápravové sklápěče, třínápravové sklápěče, dvounápravové sklápěče a nosiče kontejnerů.

 

Přeprava strojů a zařízení

-zajišťujeme přepravu stavebních strojů, nákladních vozů, stavebních buněk, a jiných nadrozměrných nákladů pomocí podvalníků s nájezdy.

Přeprava volně ložených zemědělských komodit

-zajišťujeme přepravu zemědělských komodit i výrobků chemického průmyslu. Velkoobjemovým návěsem STAS o celkovém objemu 50m3 s celohliníkovou odlehčenou konstrukcí s možností vyklápění dozadu. Nejčastěji přepravované komodity: obiloviny, řepkový šrot, slunečnice, volně ložené ovoce, zelenina, posypová sůl, uhlí a biopaliva.

Mezinárodní kamionová doprava

- zajišťujeme přepravu paletového zboží na území EU i ostatních států Evropy.  
Naše kamiony jsou vybaveny GPS sledováním, díky kterému jsme schopni v mezinárodní dopravě efektivně sledovat pozici nákladu a našim zákazníkům poskytnout přesné informace o nákladu. Disponujeme plachtovými návěsy s maximální hmotností nákladu až 24 tun.